Przygotuj się na RODO

“RODO zbliża się wielkimi krokami”, “Czy Ty jesteś gotowy na RODO” , “Wszystko co powinieneś wiedzieć o RODO” itd.

Tytułów webinarów, e-booków, artykułów informujących o RODO jest co niemiara. Wszyscy chcą nas informować o RODO. Część z tych publikacji działa na zasadzie techniki Różowy słoń – czyli nie myśl o… Nie taki diabeł straszny… – czyli straszny?

Właśnie niekoniecznie, należy tylko nie czekać do maja, ale już przygotowywać organizację na spotkanie z nowymi przepisami.

Poniżej podstawowe informacje stanowiące punkt wyjścia do myślenia o RODO.

RODO to “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Przepisy uchwały zaczynają obowiązywać 25 maja 2018 roku i rzeczywiście sporo się zmieni. Jednak jak dokładnie będą wyglądać niektóre rozwiązania na gruncie polskim jeszcze nie wiadomo gdyż nie ma krajowych rozwiązań legislacyjnych.

Najważniejsze zagadnienia, które będą objęte zmianami:

Ochrona praw dzieci (do 16 roku życia przetwarzanie danych tylko za zgodą osoby dorosłej sprawującej opiekę), Przejrzystość (wszelkie komunikaty z zakresu odo mają być podawany w sposób klarowny dla przeciętnego użytkownika), Prawo do bycia zapomnianym, Prawo do przenoszenia danych, Sprzeciw, Domyślna ochrona, Bezpieczeństwo przetwarzania (bezpieczeństwo danych zapewniane m.in przez szyfrowanie danych i animizację, nowa rola Inspektor ochrony danych, Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych (m.in. kwestia umiejscowienia serwerów, na których przekazywane są dane, Europejska Rada Ochrony Danych (nadzoruje stosowanie RODO), Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Kary finansowe (podwyższone znacznie w stosunku do tego, co aktualnie obowiązuje).

Jeśli w Twojej organizacji nie ma człowieka odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, a tym samym w domyśle biorącego na siebie obowiązek wdrożenia zmian po wejściu w życie RODO – koniecznie o to zadbaj albo przydzielając komuś takie obowiązki albo wynajmując specjalistę lub też outsourcując ten obszar do odpowiedniej firmy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://rodo.com.pl/